et.po   [plain text]


# Webkit'i tõlge eesti keelde.
# Estonian translation for webkit.
#
# Copyright (C) 2010 The WebKitGTK+ Team
# This file is distributed under the same license as the webkit package.
#
# Rene Pärts <rene87 hot ee>, 2010.
# Priit Laes <plaes plaes org>, 2010
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webkit 1.1.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.webkit.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-16 15:01-0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-23 14:25+0300\n"
"Last-Translator: Priit Laes <rene87@hot.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

msgid "Upload File"
msgstr "Faili valimine"

msgid "Input _Methods"
msgstr "Sisestus_meetodid"

msgid "LRM _Left-to-right mark"
msgstr "LRM _Vasakult paremale märk"

msgid "RLM _Right-to-left mark"
msgstr "RLM _Paremalt vasakule märk"

msgid "LRE Left-to-right _embedding"
msgstr "LRE Va_sakult paremale põimimine"

msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
msgstr "RLE Pa_remalt vasakule põimimine"

msgid "LRO Left-to-right _override"
msgstr "LRO Vasakult paremale ü_lekirjutamine"

msgid "RLO Right-to-left o_verride"
msgstr "RLO Paremalt vasakule üle_kirjutamine"

msgid "PDF _Pop directional formatting"
msgstr "PDF _Suundvormindus"

msgid "ZWS _Zero width space"
msgstr "ZWS _Null-laiusega tühik"

msgid "ZWJ Zero width _joiner"
msgstr "ZWJ Null-laiusega ü_hendaja"

msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
msgstr "ZWJ Null-laiusega _mitteühendaja"

msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "L_isa Unicode'i juhtmärk"

msgid "Network Request"
msgstr "Võrgupäring"

msgid "The network request for the URI that should be downloaded"
msgstr "Võrgupäring allalaaditavale URI-le"

msgid "Network Response"
msgstr "Võrgu vastus"

msgid "The network response for the URI that should be downloaded"
msgstr "Võrgu vastus allalaaditavale URI-le"

msgid "Destination URI"
msgstr "Sihtkoha URI"

msgid "The destination URI where to save the file"
msgstr "Salvestatava faili sihtkoha URI"

msgid "Suggested Filename"
msgstr "Soovitatav failinimi"

msgid "The filename suggested as default when saving"
msgstr "Salvestamisel pakutav vaikimisi failinimi"

msgid "Progress"
msgstr "Edenemine"

msgid "Determines the current progress of the download"
msgstr "Tagastab allalaadimise edenemise"

msgid "Status"
msgstr "Olek"

msgid "Determines the current status of the download"
msgstr "Tagastab allalaadimise oleku"

msgid "Current Size"
msgstr "Hetkesuurus"

msgid "The length of the data already downloaded"
msgstr "Allalaetud andmete maht"

msgid "Total Size"
msgstr "Kogusuurus"

msgid "The total size of the file"
msgstr "Faili kogusuurus"

msgid "User cancelled the download"
msgstr "Allalaadimine katkestatud kasutaja poolt"

#, c-format
msgid "A username and password are being requested by the site %s"
msgstr "Saidi %s poolt küsitakse kasutajanime ja parooli"

msgid "Username:"
msgstr "Kasutajanimi:"

msgid "Password:"
msgstr "Parool:"

msgid "_Remember password"
msgstr "_Parooli meeldejätmine"

msgid "Name"
msgstr "Nimi"

msgid "The name of the frame"
msgstr "Raami nimi"

msgid "Title"
msgstr "Pealkiri"

msgid "The document title of the frame"
msgstr "Raami dokumendi pealkiri"

msgid "URI"
msgstr "URI"

msgid "The current URI of the contents displayed by the frame"
msgstr "Raami sisu aktiivne URI"

msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
msgstr "Horisontaalse kerimisriba kasutusreegel"

msgid ""
"Determines the current policy for the horizontal scrollbar of the frame."
msgstr "Määrab raami horisontaalse kerimisriba kasutusreeglid."

msgid "Vertical Scrollbar Policy"
msgstr "Vertikaalse kerimisriba reegel"

msgid "Determines the current policy for the vertical scrollbar of the frame."
msgstr "Määrab raami vertikaalse kerimisriba kasutusreeglid."

msgid "The title of the history item"
msgstr "Ajalookirje pealkiri"

msgid "Alternate Title"
msgstr "Alternatiivne pealkiri"

msgid "The alternate title of the history item"
msgstr "Ajalookirje alternatiivne pealkiri"

msgid "The URI of the history item"
msgstr "Ajalookirje URI"

msgid "Original URI"
msgstr "Algne URI"

msgid "The original URI of the history item"
msgstr "Ajalookirje algne URI"

msgid "Last visited Time"
msgstr "Viimase külastuse aeg"

msgid "The time at which the history item was last visited"
msgstr "Ajalookirje viimase külastuse aeg"

msgid "Web View"
msgstr "Veebivaade"

msgid "The Web View that renders the Web Inspector itself"
msgstr "Veebiinspektorit esitav veebivaade"

msgid "Inspected URI"
msgstr "Inspekteeritav URI"

msgid "The URI that is currently being inspected"
msgstr "Hetkel inspekteeritav URI"

msgid "Enable JavaScript profiling"
msgstr "Luba JavaScript'i profileerimine"

msgid "Profile the executed JavaScript."
msgstr "Käivitatava JavaScript'i profileerimine."

msgid "Enable Timeline profiling"
msgstr "Luba ajatelje profileerimine"

msgid "Profile the WebCore instrumentation."
msgstr "WebCore'i jälgimisvihjete profileerimine"

msgid "Reason"
msgstr "Põhjus"

msgid "The reason why this navigation is occurring"
msgstr "Navigeerimistegevuse esilekutsumise põhjus"

msgid "The URI that was requested as the target for the navigation"
msgstr ""

msgid "Button"
msgstr "Nupp"

msgid "The button used to click"
msgstr "Klõpsamiseks kasutatud nupp"

msgid "Modifier state"
msgstr "Muuteklahvi olek"

msgid "A bitmask representing the state of the modifier keys"
msgstr "Muuteklahvide olekut esindav bitimask"

msgid "Target frame"
msgstr "Sihtraam"

msgid "The target frame for the navigation"
msgstr "Navigeerimise sihtraam"

msgid "Default Encoding"
msgstr "Vaikimisi kodeering"

msgid "The default encoding used to display text."
msgstr "Vaikimisi kasutatav kodeering teksti kuvamiseks."

msgid "Cursive Font Family"
msgstr "Kursiivne kirjaperekond"

msgid "The default Cursive font family used to display text."
msgstr "Teksti kuvamiseks kasutatav vaikimisi kursiivne kirjaperekond."

msgid "Default Font Family"
msgstr "Vaikimisi kirjaperekond"

msgid "The default font family used to display text."
msgstr "Teksti kuvamiseks kasutatav vaikimisi kirjaperekond."

msgid "Fantasy Font Family"
msgstr "Erikujuline kirjaperekond"

msgid "The default Fantasy font family used to display text."
msgstr "Teksti kuvamiseks kasutatav vaikimisi erikujuline kirjaperekond."

msgid "Monospace Font Family"
msgstr "Püsisammuga kirjaperekond"

msgid "The default font family used to display monospace text."
msgstr "Teksti kuvamiseks kasutatav vaikimisi püsisammuga kirjaperekond."

msgid "Sans Serif Font Family"
msgstr "Seriifideta kirjaperekond"

msgid "The default Sans Serif font family used to display text."
msgstr "Teksti kuvamiseks kasutatav vaikimisi seriifideta kirjaperekond."

msgid "Serif Font Family"
msgstr "Seriifidega kirjaperekond"

msgid "The default Serif font family used to display text."
msgstr "Teksti kuvamiseks kasutatav vaikimisi seriifidega kirjaperekond."

msgid "Default Font Size"
msgstr "Vaikimisi kirjasuurus"

msgid "The default font size used to display text."
msgstr "Vaikimisi kirjasuurus teksti kuvamiseks."

msgid "Default Monospace Font Size"
msgstr "Vaikimisi püsisammuga kirja suurus"

msgid "The default font size used to display monospace text."
msgstr "Vaikimisi kirjasuurus püsisammuga teksti kuvamiseks."

msgid "Minimum Font Size"
msgstr "Väikseim kirjasuurus"

msgid "The minimum font size used to display text."
msgstr "Väikseim kirjasuurus teksti kuvamiseks."

msgid "Minimum Logical Font Size"
msgstr "Väikseim loogilise kirjatüübi kirjasuurus"

msgid "The minimum logical font size used to display text."
msgstr "Väikseim loogilise kirjatüübi kirjasuurus teksti kuvamiseks."

msgid "Enforce 96 DPI"
msgstr "Lahutusvõime jõuga 96 DPI"

msgid "Enforce a resolution of 96 DPI"
msgstr "Pealesunnitud ekraanilahutus on 96 DPI"

msgid "Auto Load Images"
msgstr "Automaatne piltide laadimine"

msgid "Load images automatically."
msgstr "Pildid laaditakse automaatselt."

msgid "Auto Shrink Images"
msgstr "Piltide automaatne vähendamine"

msgid "Automatically shrink standalone images to fit."
msgstr "Pildid vähendatakse automaatselt sobivaks."

msgid "Print Backgrounds"
msgstr "Tausta printimine"

msgid "Whether background images should be printed."
msgstr "Kas printimisel kaasatakse taustapildid või mitte."

msgid "Enable Scripts"
msgstr "Skriptide lubamine"

msgid "Enable embedded scripting languages."
msgstr "Manus-skriptikeelte lubamine."

msgid "Enable Plugins"
msgstr "Pluginate lubamine"

msgid "Enable embedded plugin objects."
msgstr "Põimitud plugina objektide lubamine."

msgid "Resizable Text Areas"
msgstr "Muudetav tekstiväljade suurus"

msgid "Whether text areas are resizable."
msgstr "Kas teksiväljade suurus on muudetav."

msgid "User Stylesheet URI"
msgstr "Kasutaja laaditabeli URI"

msgid "The URI of a stylesheet that is applied to every page."
msgstr "Igale lehele rakendatava laaditabeli URI."

msgid "Zoom Stepping Value"
msgstr "Suurenduse samm"

msgid "The value by which the zoom level is changed when zooming in or out."
msgstr "Suurenduse muutumise samm suurendamisel ja vähendamisel."

msgid "Enable Developer Extras"
msgstr "Arendaja lisade lubamine"

msgid "Enables special extensions that help developers"
msgstr "Arendajaile mõeldud erilaienduste lubamine"

msgid "Enable Private Browsing"
msgstr "Privaatns sirvimise lubamine"

msgid "Enables private browsing mode"
msgstr "Privaatse sirvimisrežiimi lubamine"

msgid "Enable Spell Checking"
msgstr "Õigekirjakontrolli lubamine"

msgid "Enables spell checking while typing"
msgstr "Lubab trükkimisel kontrollida õigekirja"

msgid "Languages to use for spell checking"
msgstr "Õigekirjakontrollis kasutatavad keeled"

msgid "Comma separated list of languages to use for spell checking"
msgstr ""
"Komadega eraldatud loend õigekirja kontrollimisel kasutatavatest keeltest"

msgid "Enable Caret Browsing"
msgstr "Kursoriga sirvimine lubatud"

msgid "Whether to enable accesibility enhanced keyboard navigation"
msgstr "Kas lubada klaviatuurihõlbustused navigeerimiseks"

msgid "Enable HTML5 Database"
msgstr "HTML5 andmebaasitoe lubamine"

msgid "Whether to enable HTML5 database support"
msgstr "Kas lubada HTML5 andmebaasi tugi"

msgid "Enable HTML5 Local Storage"
msgstr "HTML5 kohaliku salvesti lubamine"

msgid "Whether to enable HTML5 Local Storage support"
msgstr "Kas lubada HTML5 kohaliku salvesti tugi"

msgid "Enable XSS Auditor"
msgstr "XSS audiitori lubamine"

msgid "Whether to enable teh XSS auditor"
msgstr "Kas lubada XSS audiitor"

msgid "User Agent"
msgstr "Sirvija identiteet"

msgid "The User-Agent string used by WebKitGtk"
msgstr "WebKitGtk poolt kasutatav identiteet"

msgid "JavaScript can open windows automatically"
msgstr "JavaScript tohib aknaid automaatselt avada"

msgid "Whether JavaScript can open windows automatically"
msgstr "Kas JavaScript tohib aknaid automaatselt avada või mitte"

msgid "Enable offline web application cache"
msgstr "Ühenduseta veebirakenduste vahemälu lubamine"

msgid "Whether to enable offline web application cache"
msgstr "Kas lubada ühenduseta veebirakenduste vahemälu"

msgid "Editing behavior"
msgstr "Redigeerimisrežiimis käitumine"

msgid "The behavior mode to use in editing mode"
msgstr "Redigeerimisrežiimis kasutatava käitumisrežiim"

msgid "Enable universal access from file URIs"
msgstr "Faili URI-dele üleüldise ligipääsu lubamine"

msgid "Whether to allow universal access from file URIs"
msgstr "Kas lubada faili URI-dele üleüldine ligipääs"

msgid "Enable DOM paste"
msgstr "DOM-põhise asetamise lubamine"

msgid "Whether to enable DOM paste"
msgstr "Kas lubada DOM-põhine asetamine"

msgid "Tab key cycles through elements"
msgstr "Tabulaator liigub elementide vahel"

msgid "Whether the tab key cycles through elements on the page."
msgstr "Kas tabulaatoriga liigutakse lehe elementide vahel või mitte."

msgid "Enable Default Context Menu"
msgstr "Vaikimisi kontekstimenüü lubamine"

msgid ""
"Enables the handling of right-clicks for the creation of the default context "
"menu"
msgstr "Lubab parem-klõpsudel vaikimisi kontekstimenüüd luua"

msgid "Enable Site Specific Quirks"
msgstr "Lehepõhiste ümbernurgalahenduste lubamine"

msgid "Enables the site-specific compatibility workarounds"
msgstr "Lubab kasutada lehepõhiseid ümbernurgalahendusi"

msgid "Enable page cache"
msgstr "Lehtede vahemälu lubamine"

msgid "Whether the page cache should be used"
msgstr "Kas kasutada lehtede vahemälu"

msgid "Auto Resize Window"
msgstr "Akna suuruse automaatne muutmine"

msgid "Automatically resize the toplevel window when a page requests it"
msgstr "Automaatne ülemtaseme akna suuruse muutmine lehepoolsel päringul"

msgid "Returns the @web_view's document title"
msgstr "Tagastab @web_view dokumendi pealkirja"

msgid "Returns the current URI of the contents displayed by the @web_view"
msgstr "Tagastab @web_view-s kuvatava sisu aktiivse URI"

msgid "Copy target list"
msgstr "Kopeerimisoperatsiooni sihtkohtade loend"

msgid "The list of targets this web view supports for clipboard copying"
msgstr ""

msgid "Paste target list"
msgstr "Asetusoperatsiooni sihtkohtade loend"

msgid "The list of targets this web view supports for clipboard pasting"
msgstr ""

msgid "Settings"
msgstr "Seaded"

msgid "An associated WebKitWebSettings instance"
msgstr ""

msgid "Web Inspector"
msgstr "Veebiinspektor"

msgid "The associated WebKitWebInspector instance"
msgstr ""

msgid "Editable"
msgstr "Redigeeritav"

msgid "Whether content can be modified by the user"
msgstr "Kas sisu on kasutaja poolt muudetav või mitte"

msgid "Transparent"
msgstr "Läbipaistvus"

msgid "Whether content has a transparent background"
msgstr "Kas sisul on läbipaistev taust või mitte"

msgid "Zoom level"
msgstr "Suurendusaste"

msgid "The level of zoom of the content"
msgstr "Sisu suurendusaste"

msgid "Full content zoom"
msgstr ""

msgid "Whether the full content is scaled when zooming"
msgstr ""

msgid "Encoding"
msgstr "Kodeering"

msgid "The default encoding of the web view"
msgstr "Vaikimisi kodeering veebivaate jaoks"

msgid "Custom Encoding"
msgstr "Kohandatud kodeering"

msgid "The custom encoding of the web view"
msgstr "Kohandatud kodeering veebivaate jaoks"

msgid "Icon URI"
msgstr "Ikooni URI"

msgid "The URI for the favicon for the #WebKitWebView."
msgstr "Veebilehe tunnusikooni URI #WebKitWebView jaoks."

msgid "Submit"
msgstr "Saada"

msgid "Reset"
msgstr "Taasta"

msgid "_Searchable Index"
msgstr "_Otsitav indeks"

msgid "Choose File"
msgstr "Vali fail"

msgid "(None)"
msgstr "(Puudub)"

msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Ava link _uues aknas"

msgid "_Download Linked File"
msgstr "Salvesta _link"

msgid "Copy Link Loc_ation"
msgstr "K_opeeri lingi asukoht"

msgid "Open _Image in New Window"
msgstr "Ava _pilt uues aknas"

msgid "Sa_ve Image As"
msgstr "_Salvesta pilt"

msgid "Cop_y Image"
msgstr "_Kopeeri pilt"

msgid "Open _Frame in New Window"
msgstr "Ava _raam uues aknas"

msgid "_Reload"
msgstr "_Laadi uuesti"

msgid "No Guesses Found"
msgstr "Vastavusi ei leitud"

msgid "_Ignore Spelling"
msgstr "_Eira õigekirja"

msgid "_Learn Spelling"
msgstr "Õ_pi õigekirja"

msgid "_Search the Web"
msgstr "_Otsi veebist"

msgid "_Look Up in Dictionary"
msgstr "_Otsi sõnaraamatust"

msgid "_Open Link"
msgstr "_Ava link"

msgid "Ignore _Grammar"
msgstr "Eira _grammatikat"

msgid "Spelling and _Grammar"
msgstr "Õigekiri ja _grammatika"

msgid "_Show Spelling and Grammar"
msgstr "_Näita õigakirja ja grammatikat"

msgid "_Hide Spelling and Grammar"
msgstr "_Peida õigakiri ja grammatika"

msgid "_Check Document Now"
msgstr "_Kontrolli dokumenti"

msgid "Check Spelling While _Typing"
msgstr "Õigekirjakontroll _sisestamise ajal"

msgid "Check _Grammar With Spelling"
msgstr "Õigekirja ja _grammatika kontrollimine"

msgid "_Font"
msgstr "_Kirjatüüp"

msgid "_Outline"
msgstr "_Kontuur"

msgid "Inspect _Element"
msgstr "Uuri _elementi"

msgid "No recent searches"
msgstr "Hiljutised otsingud puuduvad"

msgid "Recent searches"
msgstr "Hiljutised otsingud"

msgid "_Clear recent searches"
msgstr "_Kustuta hiljutised otsingud"

msgid "term"
msgstr "termin"

msgid "definition"
msgstr "definitsoon"

msgid "press"
msgstr "vajuta"

msgid "select"
msgstr "vali"

msgid "activate"
msgstr "aktiveeri"

msgid "uncheck"
msgstr ""

msgid "check"
msgstr "kontrolli"

msgid "jump"
msgstr "hüppa"

msgid " files"
msgstr " faili"

msgid "Unknown"
msgstr "Tundmatu"

msgid "Loading..."
msgstr "Laadimine..."

msgid "Live Broadcast"
msgstr "Otseülekanne"

msgid "audio element controller"
msgstr "helielemendi juhtija"

msgid "video element controller"
msgstr "videoelemendi juhtija"

msgid "mute"
msgstr "vaigista"

msgid "unmute"
msgstr "taasta heli"

msgid "play"
msgstr "esita"

msgid "pause"
msgstr "paus"

msgid "movie time"
msgstr "filmi aeg"

msgid "timeline slider thumb"
msgstr ""

msgid "back 30 seconds"
msgstr "30 sekundit tagasi"

msgid "return to realtime"
msgstr "tagasta reaalajas"

msgid "elapsed time"
msgstr "aega kulunud"

msgid "remaining time"
msgstr "aega jäänud"

msgid "status"
msgstr "olek"

msgid "fullscreen"
msgstr "täisekraan"

msgid "fast forward"
msgstr "edasikerimine"

msgid "fast reverse"
msgstr "tagasikerimine"

msgid "show closed captions"
msgstr ""

msgid "hide closed captions"
msgstr ""

msgid "audio element playback controls and status display"
msgstr ""

msgid "video element playback controls and status display"
msgstr ""

msgid "mute audio tracks"
msgstr "helide vaigistamine"

msgid "unmute audio tracks"
msgstr "helide taastamine"

msgid "begin playback"
msgstr "esitamise alustamine"

msgid "pause playback"
msgstr "esitamise paus"

msgid "movie time scrubber"
msgstr ""

msgid "movie time scrubber thumb"
msgstr ""

msgid "seek movie back 30 seconds"
msgstr "filmi kerimine 30 sekundit tagasi"

msgid "return streaming movie to real time"
msgstr "filmi voogedastamine reaalajas"

msgid "current movie time in seconds"
msgstr "filmi kestus sekundites"

msgid "number of seconds of movie remaining"
msgstr "filmi lõpuni jäänud sekundite arv"

msgid "current movie status"
msgstr "filmi olek"

msgid "seek quickly back"
msgstr "kiire tagasikerimine"

msgid "seek quickly forward"
msgstr "kiire edasikerimine"

msgid "Play movie in fullscreen mode"
msgstr "Filmi esitamine täisekraanvaates"

msgid "start displaying closed captions"
msgstr "alusta suletud alapealkirjade näitamist"

msgid "stop displaying closed captions"
msgstr "lõpeta suletud alapealkirjade näitamine"

msgid "indefinite time"
msgstr "umbmäärane aeg"

msgid "value missing"
msgstr "puuduv väärtus"

msgid "type mismatch"
msgstr "tüübi sobimatus"

msgid "pattern mismatch"
msgstr "mustri sobimatus"

msgid "too long"
msgstr "liiga pikk"

msgid "range underflow"
msgstr "vahemiku alatäitumus"

msgid "range overflow"
msgstr "vahemiku ületäitumus"

msgid "step mismatch"
msgstr "astme sobimatus"