Common.xs   [plain text]


#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

/* perl stuff */
#include "EXTERN.h"
#include "perl.h"
#include "XSUB.h"
#include "ppport.h"

#include <libxml/parser.h>
/* #include <libxml/tree.h> */

#ifdef __cplusplus
}
#endif

static SV * LibXML_COMMON_error  = NULL;

/* stores libxml errors into $@ */
void
LIBXML_COMMON_error_handler(void * ctxt, const char * msg, ...)
{
  va_list args;
  SV * sv;

  sv = NEWSV(0,512);

  va_start(args, msg);
  sv_vsetpvfn(sv, msg, strlen(msg), &args, NULL, 0, NULL);
  va_end(args);

  if (LibXML_COMMON_error != NULL) {
    sv_catsv(LibXML_COMMON_error, sv); /* remember the last error */
  }
  else {
    croak(SvPV(sv, PL_na));
  }
  SvREFCNT_dec(sv);
}

MODULE = XML::LibXML::Common     PACKAGE = XML::LibXML::Common

PROTOTYPES: DISABLE

SV*
encodeToUTF8( encoding, string )
    const char * encoding
    SV * string
  PREINIT:
    xmlChar * realstring = NULL;
    xmlChar * tstr = NULL;
    xmlCharEncoding enc = 0;
    STRLEN len = 0;
    xmlBufferPtr in = NULL, out = NULL;
    xmlCharEncodingHandlerPtr coder = NULL;
  CODE:
    realstring = SvPV(string, len);
    if ( realstring != NULL ) {
      /* warn("encode %s", realstring ); */
#ifdef HAVE_UTF8
      if ( !DO_UTF8(string) && encoding != NULL ) {
#else 
      if ( encoding != NULL ) {
#endif
        enc = xmlParseCharEncoding( encoding );
  
        if ( enc == 0 ) {
          /* this happens if the encoding is "" or NULL */
          enc = XML_CHAR_ENCODING_UTF8;
        }

        if ( enc == XML_CHAR_ENCODING_UTF8 ) {
          /* copy the string */
          /* warn( "simply copy the string" ); */
          tstr = xmlStrdup( realstring );
        }
        else {
          LibXML_COMMON_error = NEWSV(0, 512);
          xmlSetGenericErrorFunc(PerlIO_stderr(),
                (xmlGenericErrorFunc)LIBXML_COMMON_error_handler);

  
          if ( enc > 1 ) {
            coder= xmlGetCharEncodingHandler( enc );
          }
          else if ( enc == XML_CHAR_ENCODING_ERROR ){
            coder =xmlFindCharEncodingHandler( encoding );
          }
          else {
            croak("no encoder found\n");
          }

          if ( coder == NULL ) { 
            croak( "cannot encode string" );
          }
        
          in  = xmlBufferCreate();
          out  = xmlBufferCreate();
          xmlBufferCCat( in, realstring );
          if ( xmlCharEncInFunc( coder, out, in ) >= 0 ) {
            tstr = xmlStrdup( out->content );
          }
    
          xmlBufferFree( in );
          xmlBufferFree( out );
          xmlCharEncCloseFunc( coder );

          sv_2mortal(LibXML_COMMON_error);

          if ( SvCUR( LibXML_COMMON_error ) > 0 ) {
            croak(SvPV(LibXML_COMMON_error, len));
          }
        }
      }
      else {
        tstr = xmlStrdup( realstring );
      }

      if ( !tstr ) {
        croak( "return value missing!" );
      }

      len = xmlStrlen( tstr ); 
      RETVAL = newSVpvn( (const char *)tstr, len );
#ifdef HAVE_UTF8
      SvUTF8_on(RETVAL);
#endif 
      xmlFree(tstr);
    }
    else {
      XSRETURN_UNDEF;
    }
  OUTPUT:
    RETVAL

SV*
decodeFromUTF8( encoding, string ) 
    const char * encoding
    SV* string
  PREINIT:
    xmlChar * tstr = NULL;
    xmlChar * realstring = NULL;
    xmlCharEncoding enc = 0;
    STRLEN len = 0;
    xmlBufferPtr in = NULL, out = NULL;
    xmlCharEncodingHandlerPtr coder = NULL;
  CODE: 
#ifdef HAVE_UTF8
    if ( !SvUTF8(string) ) {
      croak("string is not utf8!!");
    }
    else {
#endif
      realstring = SvPV(string, len);
      if ( realstring != NULL ) {
        /* warn("decode %s", realstring ); */
        enc = xmlParseCharEncoding( encoding );
        if ( enc == 0 ) {
          /* this happens if the encoding is "" or NULL */
          enc = XML_CHAR_ENCODING_UTF8;
        }

        if ( enc == XML_CHAR_ENCODING_UTF8 ) {
          /* copy the string */
          /* warn( "simply copy the string" ); */
          tstr = xmlStrdup( realstring );
          len = xmlStrlen( tstr );
        }
        else {
          LibXML_COMMON_error = NEWSV(0, 512);
          xmlSetGenericErrorFunc(PerlIO_stderr(),
              (xmlGenericErrorFunc)LIBXML_COMMON_error_handler);

          sv_2mortal(LibXML_COMMON_error);

          if ( enc > 1 ) {
            coder= xmlGetCharEncodingHandler( enc );
          }
          else if ( enc == XML_CHAR_ENCODING_ERROR ){
            coder = xmlFindCharEncodingHandler( encoding );
          }
          else {
            croak("no encoder found\n");
          }

          if ( coder == NULL ) { 
            croak( "cannot encode string" );
          }

          in  = xmlBufferCreate();
          out  = xmlBufferCreate();
          xmlBufferCCat( in, realstring );
          if ( xmlCharEncOutFunc( coder, out, in ) >= 0 ) {
            len = xmlBufferLength( out );
            tstr = xmlCharStrndup( xmlBufferContent( out ), len );
          }
    
          xmlBufferFree( in );
          xmlBufferFree( out );
          xmlCharEncCloseFunc( coder );

          if ( SvCUR( LibXML_COMMON_error ) > 0 ) {
            croak(SvPV(LibXML_COMMON_error, len));
          }
      
          if ( !tstr ) {
            croak( "return value missing!" );
          }
        }

        RETVAL = newSVpvn( (const char *)tstr, len );
        xmlFree( tstr );
#ifdef HAVE_UTF8
        if ( enc == XML_CHAR_ENCODING_UTF8 ) {
          SvUTF8_on(RETVAL);
        }
#endif 
      }
      else {
        XSRETURN_UNDEF;
      }
#ifdef HAVE_UTF8
    }
#endif
  OUTPUT:
    RETVAL